ἑξάπηχυς

ἑξάπηχυς
six cubits long
masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εξάπηχυς — υ (Α ἑξάπηχυς, υ) αυτός που έχει μήκος έξι πήχεων («τὰ δὲ προπύλαια... τύποισι δὲ ἑξαπήχεσι ἐσκευάδαται», Ηρόδ.) …   Dictionary of Greek

  • ἑξαπήχει — ἑξάπηχυς six cubits long masc/neut dat sg ἑξαπήχεϊ , ἑξάπηχυς six cubits long masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξάπηχυ — ἑξάπηχυς six cubits long masc voc sg ἑξάπηχυς six cubits long neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξαπήχεας — ἑξάπηχυς six cubits long masc acc pl (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξαπήχεις — ἑξάπηχυς six cubits long masc nom pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξαπήχεσι — ἑξάπηχυς six cubits long masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξαπήχη — ἑξάπηχυς six cubits long neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξαπήχους — ἑξάπηχυς six cubits long masc/neut gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • έκπηχυς — ἕκπηχυς, υ (Α) ο εξάπηχυς …   Dictionary of Greek

  • ἑξαπήχεων — ἑξαπήχεω̆ν , ἑξάπηχυς six cubits long masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.